Algemene Voorwaarden

Buitendienst.nl is een dienst van Faqta B.V.

U abonneert zich met de Buitendienst op een abonnement van Faqta voor de software van de Buitendienst. Faqta verleent een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht voor de Buitendienst.

Het gebruiksrecht wordt verleend vanaf de ingangsdatum voor de periode van 12 maanden, tenzij hiervan schriftelijk of middels facturatie is afgeweken.

De licentieovereenkomst wordt na afloop van de licentieperiode automatisch verlengd voor de eerstvolgende periode van 1 augustus tot en met 31 juli. U kunt de overeenkomst opzeggen per de eerstvolgende 31 juli na aanvang of de eerstvolgende 31 juli na verlenging. De opzegtermijn is 1 maand. In alle gevallen waarin het gebruiksrecht wordt beëindigd is Faqta gerechtigd de toegang te ontzeggen tot de software per einddatum en verliest de school het gebruiksrecht.

Privacy statement Buitendienst.nl

Faqta biedt een breed scala aan van diensten en producten. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

  • de acceptatie van uw bestelling van producten of promotieartikelen,

  • de uitvoering van overeenkomsten met u,

  • relatiebeheer, en

  • managementinformatie, product- en dienstontwikkeling.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Faqta.

De rechtsgrond voor de opslag en verwerking van deze gegevens is uw toestemming. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden, kunt u mailen naar service@faqta.nl.

Gedragsregels

Indien u reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Faqta, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt.

Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website en onze producten, gaat u akkoord met dit privacy statement. Ook gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te blijven, bewaren wij uw gegevens tot maximaal 24 maanden na het laatste contact.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van uw persoonsgegevens

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens worden uw gegevens gedeeld en opgeslagen bij dienstverleners van SaaS-oplossingen. Data wordt enkel gedeeld met derden ten bate van de bovengenoemde activiteiten. De opslag van deze gegevens vindt plaats op verschillende, internationale locaties. Deze bedrijven voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Recht op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens

U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en u kunt uw gegevens aanpassen. Ook kunt u ons verzoeken uw school- of persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiervoor mailen naar service@faqta.nl . U heeft ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien volgens u niet voldaan wordt aan de wettelijk verplichte medewerking. Indien u geen prijs meer stelt op aanbiedingen (direct marketing, telemarketing, en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door ons, dan kunt u zich uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van uw gegevens dan direct beëindigen.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Faqta B.V.

Europalaan 100
3526 KS Utrecht
T: 06 40 11 42 40
W: www.faqta.nl
E: service@faqta.nl

Functionaris gegevensbeheer

Wouter Delken
Email: wouter@faqta.nl

 

Bestel voor 2018-2019

Bestel nu voor schooljaar 2018-2019 de vetste Natuur & Techniek lessen!

**Hierbij ga ik akkoord met de Privacy Verklaring .